Znouzectnost, Cémur Šámur, Pitty Poky 23.11.2012Přehled fotogalerií